Przejdź do treści

Skoroszyty Excela do obsługi plików JPK

 
ZigZak

Skoroszyty Excela do obsługi Jednolitych Plików Kontrolnych

Efektywne i proste w obsłudze narzędzie dla przedsiębiorstw, biur rachunkowych, i jednostek samorządu terytorialnego.

Przygotowane przez ZigZak pliki Excela, posiadają strukturę odpowiadającą poszczególnym Jednolitym Plikom Kontrolnym. Każdy ze skoroszytów zawiera kod (makra), który obsługuje odczyt, sprawdzenie poprawności danych i zapis w formacie JPK. Obsługa jest niezwykle prosta — zazwyczaj sprowadza się do naciśnięcia pojedynczego przycisku!

Zastosowanie

Tworzenie nowych plików JPK z danych, które wprowadzisz do skoroszytu

Pliki JPK - Tworzenie

Podgląd pliku JPK, edycja, i ponowny zapis

Pliki JPK - Podgląd i edycja

Scalanie wielu plików JPK w jeden, ostateczny plik

Pliki JPK - Scalanie

Nasz produkt wyróżnia

Intuicyjna obsługa
Brak instalacji (po prostu otwierasz plik w Excelu)
Przejrzysty układ
Możliwość
podłączenia danych z innych arkuszy Excela
Mechanizm sprawdzania oparty na oryginalnych schematach Ministerstwa Finansów
Elastyczna
oferta cenowa

Wypróbuj wersję demonstracyjną

Pobierz i sprawdź bezpłatne wersje naszych skoroszytów!

Pobierz pliki

Udostępnione poniżej wersje demonstracyjne mają wszystkie funkcje pełnych wersji. Możesz użyć tych skoroszytów aby wczytać lub zapisać do pliku JPK dane związane z dowolnym okresem z przeszłości. Ich jedyne ograniczenie to blokada wczytywania lub zapisywania pliku JPK dotyczącego aktualnego okresu sprawozdawczego (tzn. ubiegłego miesiąca).

UWAGA: aby nasze skoroszyty działały, należy w nich włączyć makra. W plikach pobranych z Internetu Microsoft domyślnie je wyłącza. Tu jest instrukcja jak włączyć makra w pobranym pliku.

Do poprawnego działania nasze produkty wymagają Microsoft Excel w wersji 2007 lub póżniejszych (2010, 2013, 2016,...). Skoroszyty JPK nie będą działać w innych programach, takich jak Libre Office, czy Open Office.
W przypadku problemów z otworzeniem w Excel 2007 (komunikat, że skoroszyt jest uszkodzony) należy zainstalować udostępniony przez Microsoft SP3 do MS Office 2007.

Od 1 stycznia 2022 obowiązuje wersja 2 struktury JPK_V7M. Poniżej załączamy wersję demonstracyjną wersji 1 struktury JPK_V7M, która obowiązywała od 1 października 2020 do 31 grudnia 2021:

Od 1 października 2020 struktura JPK_VAT została zastąpiona nową, o nazwie JPK_V7M (niektórzy nazywają ją także JPK_VDEK). To połączenie dotychczasowych struktur JPK_VAT z deklaracją VAT-7. Poniżej załączamy skoroszyt JPK_VAT, w którym można tworzyć korekty raportów za wrzesień 2020 i miesiące wcześniejsze:

Do 31 marca 2022 obowiązywała struktura JPK_FA(3). Różnice w stosunku do aktualnej wersji JPK_FA(4) są niewielkie - w zestawieniu faktur dodano nową kolumnę P_14_5, a w pozostałych dwóch zestawieniach - dodatkowe kolumny na stawkę podatku stosowaną w prcedurze OSS. Poniżej można pobrać wersję demonstracyjną skoroszytu, który obsługuje stary format JPK_FA(3):

Do 31 października 2019 obowiązywała struktura JPK_FA(2). Różnice w stosunku do aktualnej wersji JPK_FA(3) są istotne - w poprzedniej wersji zestawienie faktur było nieco prostsze (miało mniej kolumn), a walutę określało zbiorczo jedno pole w nagłówku. Nie istniało także zestawienie zamówień/umów do faktur zaliczkowych, jakie występuje w JPK_FA(3). Poniżej można pobrać wersję demonstracyjną skoroszytu, który obsługuje stary format JPK_FA(2):

Do 30 czerwca 2019 obowiązywała struktura JPK_FA(1). Różnice w stosunku do aktualnej wersji JPK_FA(2) są minimalne - tabele z danymi są identyczne, żadne z pól nie zostało usunięte, nie dodano także niczego nowego. W JPK_FA(2) poprawiono jedynie niektóre wyliczenia (stawek VAT, typów faktur) oraz regułę weryfikującą numery NIP. (W JPK_FA(1) nie można było wpisywać NIP kontrahentów z UE). Poniżej można pobrać wersję demonstracyjną skoroszytu, który obsługuje stary format JPK_FA(1):

W roku 2017 obowiązywał format JPK_VAT(2). Był zgodny z 17-tą edycją deklaracji VAT-7 z sierpnia 2016. Różnił się od aktualnej wersji JPK_VAT bardziej rozbudowanym nagłówkiem, zawierającym m.in. adres siedziby firmy, numer REGON, oraz kod domyślnej waluty. Zestawienia faktur sprzedaży i zakupu były w nim takie same jak w aktualnie obowiązującym JPK_VAT(3). Poniżej można pobrać wersję demonstracyjną skoroszytu, który obsługuje format JPK_VAT(2):

Skoroszyt do obsługi pierwszej wersji JPK_VAT, obowiązującej w 2016r, można pobrać poniżej. Ta bezterminowa wersja pozwala przejrzeć wszystkie dostarczone do Urzędu JPK_VAT, zapisane w tej pierwszej wersji formatu:

UWAGA: możliwość korzystania z obecnie udostępnionych wersji demonstracyjnych skoroszytów skończy się wraz z końcem obecnego kwartału. Potem będzie można ponownie pobrać z tej strony kolejne pliki demonstracyjne, które przygotujemy na następne 3 miesiące.

Warunki sprzedaży

Produktywne wersje zaprezentowanych powyżej skoroszytów sprzedajemy zazwyczaj na rocznej (tzn. 12-miesięcznej) licencji. Jej cena zależy od:

 • liczby numerów NIP podmiotów składających JPK (jeden lub wiele);
 • liczby pozycji (faktur) w skoroszycie (najdroższa jest licencja bez tego limitu);

Szczegółowe warunki sprzedaży podajemy w aktualnej ofercie (to gotowy do wydruku plik PDF). Możecie także Państwo skorzystać z interaktywnego cennika (działa w Excel 2007 i późniejszych), aby dobrać w nim najbardziej odpowiednią licencję:

Oprócz licencji rocznych, oferujemy także licencje bezterminowe. Taka forma jest chętniej wykorzystywana m.in. przez jednostki samorządu i inne podmioty budżetowe. (Aby otrzymać indywidualną ofertę na takie licencje, prosimy zwrócić się do naszego konsultanta).

ZAMAWIANIE SKOROSZYTÓW JPK

UWAGA: przed zamówieniem jakiegokolwiek naszego skoroszytu, koniecznie pobierz jego wersję demonstracyjną i sprawdź, czy działa poprawnie na Twoim komputerze. (Test "minimum": naciśnij w wersji demonstracyjnej czerwony przycisk Zapisz jako plik JPK i sprawdź, czy stworzył się plik JPK, tak jak to opisuje instrukcja obsługi. Oczywiście, zachęcamy do dokładniejszego sprawdzenia tych w pełni funkcjonalnych skoroszytów!)
A gdy już jest pewne, że wszystko działa poprawnie:

 • Zaznacz w interaktywnym cenniku elementy licencji, które wybierasz, i wyślij tak wypełniony plik jako załącznik wiadomości e-mail na adres: biuro@zigzak.eu. W treści wiadomości podaj dane do faktury;
  • W odpowiedzi, w ciągu max. 1 dnia roboczego odeślemy (e-mail):
   • Fakturę proforma z terminem płatności 14 dni;
   • Tymczasowe, 14-dniowe kopie zamówionych skoroszytów (aby od razu można było na nich pracować);
  • Po otrzymaniu przelewu, w ciągu max. 1 dnia roboczego wysyłamy (e-mail):
   • Fakturę VAT, odpowiadającą proformie;
   • Finalne kopie zamówionych skoroszytów;

  Inne zagadnienia

  Wysyłanie plików JPK

  Aby wysyłać co miesiąc plik JPK_V7M (lub JPK_VAT) do Urzędu Skarbowego, należy użyć programu, który w specjalny sposób komunikuje się z serwerem Ministerstwa Finansów. MF udostępnia dwa takie serwery: testowy i produktwny.

  Ministerstwo Finansów udostępniło na początku października 2020 aplikację JPK_WEB do wysyłania plików JPK. To następca używanego wcześniej "Klienta JPK 2.0". Nowy program umożliwia m.in. wysyłanie JPK_V7M/K o rozmiarze do 100MB.
  Obecnie (październik 2020) aplikacja JPK_WEB pozwala wysyłać pliki JPK wyłącznie na serwer produktywny. (Oznacza to, że NIE można jej używać do sprawdzania wysyłania raportów JPK na testowy serwer MF).
  Po wysłaniu pliku, na adres e-mail wpisany w strukturach JPK_V7/JPK_VAT przychodzi link do sprawdzenia statusu wysyłki\pobrania UPO. (W przypadku innych struktur JPK ten e-mail można dopisać po załadowaniu pliku, na liście do wysyłki). Aplikacja nie prowadzi żadnego rejestru wysyłek wykonanych we wcześniejszych sesjach - trzeba uważnie podawać te adresy e-mail.
  Inną wadą programu MF jest złożony z trzech kroków proces podpisywania dokumentu, w szczególności - podpisem kwalifikowanym.

  Ze względu na opisane powyżej ograniczenia JPK_WEB, można także wypróbować jego niedrogie komercyjne aletrnatywy (np. popularną aplikację e-dek). Takie programy zapewniają prowadzenie rejestru wysyłek, intuicyjne podpisywanie wysyłanych plików, a także oferują wiele dodatkowych funkcji, np. weryfikację numerów NIP (także tych z UE), czy automatyczne generowanie deklaracji VAT-UE z pliku JPK.

  Import danych z plików

  Poza możliwością wczytania innego pliku JPK, listy na naszych arkuszach można także wypełnić danymi z tabel z plików Excela (*.xls, *.xlsx) lub z plików tekstowych w formacie *.csv.

  Pliki "tabelaryczne" wczytuje się przyciskiem [Dopisz inny plik do JPK], umieszczonym ponad odpowiednią listą skoroszytu JPK. Tabele w takich plikach importu muszą mieć dokładnie takie same kolumny, jak lista skoroszytu JPK, którą mają wypełnić. Szczegółowe informacje, wraz z przykładowymi plikami do wczytania, można znaleźć w tej instrukcji.

  Aby korzystać z możliwości importu (także importu z plików tabelarycznych), należy dodać do licencji opcję wczytywania (por. cennik).