Przejdź do treści

Skoroszyty Excela do obsługi e-sprawozdań finansowych

 
ZigZak

Skoroszyty Excela do obsługi e-sprawozdań finansowych

Efektywne i proste w obsłudze narzędzie dla przedsiębiorstw, biur rachunkowych, i organizacji pożytku publicznego.

Opracowaliśmy pliki Excela do tworzenia i edycji e-sprawozdań finansowych. (Chodzi o wprowadzony w 2018r jednolity format sprawozdań, określany także jako JPK_SF lub eSF). Nasze skoroszyty zawierają kod (makra), który obsługuje odczyt, sprawdzenie poprawności danych i zapis w formacie XML odpowiedniego wariantu sprawozdania. Obsługa jest niezwykle prosta — zazwyczaj sprowadza się do naciśnięcia pojedynczego przycisku!

Zastosowanie

Tworzenie e-sprawozdań z danych, które wprowadzisz do skoroszytu

e-sprawozdania - Tworzenie

Podgląd e-sprawozdań, edycja, i ponowny zapis

e-sprawozdnia - Podgląd i edycja

Nasz produkt wyróżnia

Intuicyjna obsługa
Brak instalacji (po prostu otwierasz plik w Excelu)
Przejrzysty układ
Możliwość
podłączenia danych z innych arkuszy Excela
Mechanizm sprawdzania oparty na oryginalnych schematach Ministerstwa Finansów
Wielojęzyczność:
Angielski, oraz
inny język (użytkownika)

Wypróbuj wersję demonstracyjną

Pobierz i sprawdź bezpłatną wersję naszego skoroszytu!

Pobierz pliki

Poniżej udostępniamy pliki w 5 najbardziej popularnych wariantach (spośród oryginalnych 13 przygotowanych przez MF). Te skoroszyty obsługują struktury e-sprawozdań w wersji 2 (obowiązującej od 1 września 2019). Dodatkowo można do nich wczytać e-sprawozdanie w poprzedniej wersji (1).

Aby nasze skoroszyty działały, należy w nich włączyć makra. W plikach pobranych z Internetu Microsoft domyślnie je wyłącza. Tu jest instrukcja jak włączyć makra w pobranym pliku.

Możesz użyć tych skoroszytów aby testowo wczytać lub zapisać sprawozdanie finansowe za 2017r (lub 2016). Jedynym ograniczeniem plików demonstracyjnych jest blokada możliwości zapisania raportu za ostatni rok (2018).

Poniżej wyjaśniamy nazwy nadane wariantom raportów przez MF:

 • Jednostka Op - wariant dla organizacji pozarządowej (non-profit). Do tej grupy zalicza się m.in. Organizacje Pożytku Publicznego. Ten skoroszyt nie ma żadnej blokady i pozwala tworzyć za darmo sprawozdania finansowe dla KRS za ostatni rok, oraz wcześniejsze (do 2016 włącznie);

 • Jednostka Mikro - wariant dla mikroprzedsiębiorstwa. W myśl ustawy o rachunkowości to przedsiębiorstwo w którym jednocześnie spełnione są dwa spośród trzech kryteriów: przychód roczny < 3 mln zł, suma bilansu rocznego aktywów < 1.5 mln zł i średnioroczne zatrudnienie to mniej niż 10 pracowników;

 • Jednostka Mala - wariant dla małego przedsiębiorstwa. To przedsiębiorstwo w którym jednocześnie spełnione są dwa spośród trzech kryteriów: przychód roczny < 34 mln zł, suma bilansu rocznego aktywów < 17 mln zł i średnioroczne zatrudnienie to mniej niż 50 pracowników;

 • Jednostka Inna - wariant dla "zwykłego" przedsiębiorstwa, tzn. organizacji biznesowej która nie jest żadną z powyższych jednostek.

 • Skonsolidowana Jednostka Inna - wariant dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego (takiego, jakie przygotowują jedostki dominujące grup kapitałowych).

UWAGA 1: nasze produkty wymagają Microsoft Excel w wersji 2010 lub późniejszych (2013, 2016,...).
Skoroszyty e-sprawozdań nie będą działać w innych programach, takich jak Libre Office, czy Open Office. Większość funkcji skoroszytu powinna działać także w Excel 2007, ale nie gwarantujemy pełnej zgodności z tą wersją.

UWAGA 2: Każdy skoroszyt demonstracyjny ma "termin ważności". Termin ten jest podany w arkuszu 'Nagłówek', powyżej przycisku [Instrukcja obsługi] ("Kopia ważna do ...."). Po tej dacie w skoroszycie przestaną w działać wszystkie przyciski. W tym czasie będzie można ponownie pobrać z tej strony nowsze wersje demonstracyjne, które przygotowujemy co kwartał.

UWAGA 3: z myślą o Organizacjach Pożytku Publicznego, także w przyszłości będziemy udostępniać za darmo w pełni funkcjonalny wariant dla "Jednostka Op".

Poprzednia wersja formatu e-sprawozdania (1) obowiązywała dla sprawozdań sporządzonych (podpisanych) przed 1 września 2019. Na wszelki wypadek udostępniamy 2 pliki dla wersji 1: skoroszyt Jednostka Inna (obsługujący także warianty dla jednostek: Mała, Mikro i Op), oraz skoroszyt Skonsolidowana Jednostka Inna.

Warunki sprzedaży

Produktywne wersje zaprezentowanych powyżej skoroszytów sprzedajemy jako licencje roczne (tzn. ważne do końca roku kalendarzowego). Ich cena zależy od:

 • liczby numerów NIP/KRS podmiotów składających sprawozdanie (jeden lub wiele);
 • wariantu sprawozdania (np. cena wariantu "Jednostka Mikro" jest mniejsza niż wariantu "Jednostka Inna");

Wariant "Jednostka Op" dla Organizacji Pożytku Publicznego jest udostępniony za darmo. Szczegółowe warunki sprzedaży przedstawiamy w ofercie (to gotowy do wydruku plik PDF). Ceny licencji podaje interaktywny cennik (działa w Excel 2007 i późniejszych):

Oprócz licencji rocznych, oferujemy także licencje bezterminowe. Aby otrzymać indywidualną ofertę na takie licencje, prosimy zwrócić się do naszego konsultanta.

ZAMAWIANIE SKOROSZYTÓW e-sprawozdań

UWAGA: przed zamówieniem jakiegokolwiek naszego skoroszytu, koniecznie pobierz jego wersję demonstracyjną i sprawdź, czy działa poprawnie na Twoim komputerze. (Test "minimum": naciśnij w wersji demonstracyjnej czerwony przycisk Zapisz jako plik sprawozdania i sprawdź, czy stworzył się plik xml, tak jak to opisuje instrukcja obsługi. Oczywiście, zachęcamy do dokładniejszego sprawdzenia tych w pełni funkcjonalnych skoroszytów!)
A gdy już jest pewne, że wszystko działa poprawnie:

 • Zaznacz w interaktywnym cenniku elementy licencji, które wybierasz, i wyślij tak wypełniony plik jako załącznik wiadomości e-mail na adres: biuro@zigzak.eu. W treści wiadomości podaj dane do faktury;
  • W odpowiedzi, w ciągu max. 1 dnia roboczego odeślemy (e-mail) fakturę proforma na zamówione produkty;
   • Po otrzymaniu przelewu, w ciągu max. 1 dnia roboczego wysyłamy (e-mail):
    • Fakturę VAT, odpowiadającą proformie;
    • Zamówiony skoroszyt;

   Wysyłanie plików e-sprawozdań

   Rezultatem działania naszego skoroszytu jest gotowy do wysłania plik e-sprawozdania (*.xml). Dalsze kroki zależą od typu przedsiębiorstwa:

   • Płatnicy podatku CIT przekazują e-sprawozdania do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) za pomocą portalu eKRS. Przed wysłaniem plik xml powinien być podpisany certyfikatem kwalifikowanym osoby sporządzającej. (Należy to zrobić za pomocą programu dostarczanego wraz z podpisem elektronicznym). Dalsze podpisy (wg reprezentacji przedsiębiorstwa) obsługuje już eKRS.

   • Płatnikom podatku PIT Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała bezpłatny program online. Program ten umożliwia tworzenie, podpisywanie i wysyłanie e-sprawozdań do odpowiedniego serwera KAS. Umożliwia także tworzenie plików e-sprawozdań akceptowanych przez eKRS. Jednak wypełnianie w nim dłuższych zestawień (takich jak Bilans czy RZiS) dla Jednostek Małych oraz Jednostek Innych jest dość kłopotliwe, i może prowadzić do błędów. Aby ich uniknąć, sugerujemy najpierw przygotować plik XML sprawozdania za pomocą naszego skoroszytu. Potem taki plik można wczytać do eSF, podpisać i wysłać.