Przejdź do treści

Skoroszyty Excela do obsługi plików JPK

 
ZigZak

Skoroszyty Excela do obsługi Jednolitych Plików Kontrolnych

Efektywne i proste w obsłudze narzędzie dla przedsiębiorstw, biur rachunkowych, i jednostek samorządu terytorialnego.

Przygotowane przez ZigZak pliki Excela, posiadają strukturę odpowiadającą poszczególnym Jednolitym Plikom Kontrolnym. Każdy ze skoroszytów zawiera kod (makra), który obsługuje odczyt, sprawdzenie poprawności danych i zapis w formacie JPK. Obsługa jest niezwykle prosta — zazwyczaj sprowadza się do naciśnięcia pojedynczego przycisku!

Zastosowanie

Tworzenie nowych plików JPK z danych, które wprowadzisz do skoroszytu

Pliki JPK - Tworzenie

Podgląd pliku JPK, edycja, i ponowny zapis

Pliki JPK - Podgląd i edycja

Scalanie wielu plików JPK w jeden, ostateczny plik

Pliki JPK - Scalanie

Nasz produkt wyróżnia

Intuicyjna obsługa
Brak instalacji (po prostu otwierasz plik w Excelu)
Przejrzysty układ
Możliwość
podłączenia danych z innych arkuszy Excela
Mechanizm sprawdzania oparty na oryginalnych schematach Ministerstwa Finansów
Elastyczna
oferta cenowa

Wypróbuj wersję demonstracyjną

Pobierz i sprawdź bezpłatne wersje naszych skoroszytów!

Pobierz pliki

Udostępnione poniżej wersje demonstracyjne mają wszystkie funkcje pełnych wersji. Możesz użyć tych skoroszytów aby wczytać lub zapisać do pliku JPK dane związane z dowolnym okresem z przeszłości. Ich jedyne ograniczenie to blokada wczytywania lub zapisywania pliku JPK dotyczącego aktualnego okresu sprawozdawczego (tzn. ubiegłego miesiąca).

Do poprawnego działania nasze produkty wymagają Microsoft Excel w wersji 2007 lub póżniejszych (2010, 2013, 2016,...). Skoroszyty JPK nie będą działać w innych programach, takich jak Libre Office, czy Open Office.
W przypadku problemów z otworzeniem w Excel 2007 (komunikat, że skoroszyt jest uszkodzony) należy zainstalować udostępniony przez Microsoft SP3 do MS Office 2007.

Do 31 października 2019 obowiązywała struktura JPK_FA(2). Różnice w stosunku do aktualnej wersji JPK_FA(3) są istotne - w poprzedniej wersji zestawienie faktur było nieco prostsze (miało mniej kolumn), a walutę określało zbiorczo jedno pole w nagłówku. Nie istniało także zestawienie zamówień/umów do faktur zaliczkowych, jakie występuje w JPK_FA(3). Poniżej można pobrać wersję demonstracyjną skoroszytu, który obsługuje stary format JPK_FA(2):

Do 30 czerwca 2019 obowiązywała struktura JPK_FA(1). Różnice w stosunku do aktualnej wersji JPK_FA(2) są minimalne - tabele z danymi są identyczne, żadne z pól nie zostało usunięte, nie dodano także niczego nowego. W JPK_FA(2) poprawiono jedynie niektóre wyliczenia (stawek VAT, typów faktur) oraz regułę weryfikującą numery NIP. (W JPK_FA(1) nie można było wpisywać NIP kontrahentów z UE). Poniżej można pobrać wersję demonstracyjną skoroszytu, który obsługuje stary format JPK_FA(1):

W roku 2017 obowiązywał format JPK_VAT(2). Był zgodny z 17-tą edycją deklaracji VAT-7 z sierpnia 2016. Różnił się od aktualnej wersji JPK_VAT bardziej rozbudowanym nagłówkiem, zawierającym m.in. adres siedziby firmy, numer REGON, oraz kod domyślnej waluty. Zestawienia faktur sprzedaży i zakupu były w nim takie same jak w aktualnie obowiązującym JPK_VAT(3). Poniżej można pobrać wersję demonstracyjną skoroszytu, który obsługuje format JPK_VAT(2):

Skoroszyt do obsługi pierwszej wersji JPK_VAT, obowiązującej w 2016r, można pobrać poniżej. Ta bezterminowa wersja pozwala przejrzeć wszystkie dostarczone do Urzędu JPK_VAT, zapisane w tej pierwszej wersji formatu:

UWAGA: możliwość korzystania z obecnie udostępnionych wersji demonstracyjnych skoroszytów skończy się wraz z końcem obecnego kwartału. Potem będzie można ponownie pobrać z tej strony kolejne pliki demonstracyjne, które przygotujemy na następne 3 miesiące.

Warunki sprzedaży

Produktywne wersje zaprezentowanych powyżej skoroszytów sprzedajemy zazwyczaj na rocznej (tzn. 12-miesięcznej) licencji. Jej cena zależy od:

 • liczby numerów NIP podmiotów składających JPK (jeden lub wiele);
 • liczby pozycji (faktur) w skoroszycie (najdroższa jest licencja bez tego limitu);

Szczegółowe warunki sprzedaży podajemy w aktualnej ofercie (to gotowy do wydruku plik PDF). Możecie także Państwo skorzystać z interaktywnego cennika (działa w Excel 2007 i późniejszych), aby dobrać w nim najbardziej odpowiednią licencję:

Oprócz licencji rocznych, oferujemy także licencje bezterminowe. Taka forma jest chętniej wykorzystywana m.in. przez jednostki samorządu i inne podmioty budżetowe. (Aby otrzymać indywidualną ofertę na takie licencje, prosimy zwrócić się do naszego konsultanta).

ZAMAWIANIE SKOROSZYTÓW JPK

UWAGA: przed zamówieniem jakiegokolwiek naszego skoroszytu, koniecznie pobierz jego wersję demonstracyjną i sprawdź, czy działa poprawnie na Twoim komputerze. (Test "minimum": naciśnij w wersji demonstracyjnej czerwony przycisk Zapisz jako plik JPK i sprawdź, czy stworzył się plik JPK, tak jak to opisuje instrukcja obsługi. Oczywiście, zachęcamy do dokładniejszego sprawdzenia tych w pełni funkcjonalnych skoroszytów!)
A gdy już jest pewne, że wszystko działa poprawnie:

 • Zaznacz w interaktywnym cenniku elementy licencji, które wybierasz, i wyślij tak wypełniony plik jako załącznik wiadomości e-mail na adres: biuro@zigzak.eu. W treści wiadomości podaj dane do faktury;
  • W odpowiedzi, w ciągu max. 1 dnia roboczego odeślemy (e-mail):
   • Fakturę proforma z terminem płatności 14 dni;
   • Tymczasowe, 14-dniowe kopie zamówionych skoroszytów (aby od razu można było na nich pracować);
  • Po otrzymaniu przelewu, w ciągu max. 1 dnia roboczego wysyłamy (e-mail):
   • Fakturę VAT, odpowiadającą proformie;
   • Finalne kopie zamówionych skoroszytów;

  Inne zagadnienia

  Wysyłanie plików JPK

  Aby wysyłać co miesiąc plik JPK_VAT do Urzędu Skarbowego, należy użyć programu, który w specjalny sposób komunikuje się z serwerem Ministerstwa Finansów. MF udostępnia dwa serwery: testowy i produktwny.

  Departament Kontroli Skarbowej udostępnił na początku stycznia 2017 kolejną wersję (2.0) darmowego programu do wysyłania JPK, o nazwie "Klient JPK". Ten program wysyłanie plików w formacie JPK.
  Obecnie (od 4 lutego 2017) "Klient JPK" 2.0 pozwala wysyłać pliki JPK wyłącznie na serwer produktywny. (Oznacza to, że NIE można go już używać do sprawdzania wysyłania raportów JPK na testowy serwer MF).
  Wszystkie pliki JPK wysyłane na serwer MF muszą być podpisane cyfrowym podpisem kwalifikowanym (możliwe jest użycie w tym celu bezpłatnego profilu zaufanego e-PUAP). Twórcy "Klienta JPK" starali się w wersji 2.0 poprawić dziwaczny sposób podpisywania wysyłanych plików, występujący w poprzednich edycjach programu (1.0 - 1.2). Odnoszę wrażenie, że ich wysiłki przyniosły jednak skutek skutek odwrotny do zamierzonego: W przypadku użycia klasycznych podpisów cyfrowych (takiego "z kartą"), Twórcy jeszcze bardziej skomplikowali ustawienia "Klienta JPK". Program wymaga wskazania tzw. "biblioteki sterownika" obsługującej podpis cyfrowy. (Odpowiedzi, co w to pole należy wpisać, trzeba szukać w dokumentacji dostawcy podpisu cyfrowego). W każdym razie sugeruję wybierać do instalacji 32-bitową wersję "Klienta JPK 2.0". Wersję 64-bitową należy wybierać wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy pewni że program do składania podpisu cyfowego jest także 64-bitowy (to raczej są rzadkie przypadki).

  Ze względu na opisane powyżej ograniczenia "Klienta JPK 2.0" można także wypróbować różne niedrogie komercyjne aletrnatywy dla programu MF.

  Import danych z plików

  Poza możliwością wczytania innego pliku JPK, listy na naszych arkuszach można także wypełnić danymi z tabel z plików Excela (*.xls, *.xlsx) lub z plików tekstowych w formacie *.csv.

  Pliki "tabelaryczne" wczytuje się przyciskiem [Dopisz inny plik do JPK], umieszczonym ponad odpowiednią listą skoroszytu JPK. Tabele w takich plikach importu muszą mieć dokładnie takie same kolumny, jak lista skoroszytu JPK, którą mają wypełnić. Szczegółowe informacje, wraz z przykładowymi plikami do wczytania, można znaleźć w tej instrukcji.

  Aby korzystać z możliwości importu (także importu z plików tabelarycznych), należy dodać do licencji opcję wczytywania (por. cennik).